PROFIL

Společnost byla založena v roce 1998, jako pokračování spolupráce obou hlavních architektů Luboše Pata a Václava Frydeckého, která započala již v roce 1987. Jíž od svého má atelier své sídlo v kanceláři v centrální historické části Prahy 1.

Atelier nabízí a zajišťuje klientům komplexní služby jako generální projektant, od prvotních konzultací a průzkumů přípravy zakázky, urbanistických a objemových studii, přes jednotlivé projektové fáze až k dozoru při provádění staveb. Zaměření atelieru je vícevrstvé, bez úzké specializace na vybraný segment budov - od velkých novostaveb, přes náročné rekonstrukce, menší privátní zakázky, projekty veřejných prostorů, urbanistické a územně plánovací úlohy až k interiérům, zahradám a designu.

Firma je řízena dvěma společníky, jednateli společnosti, autorizovanými architekty ČKA, mají autorizaci s všeobecnou působností (A0) . Každá zakázka – projekt je vedena jedním, nebo oběma jednateli společnosti. Firma pracuje systémem flowing chart. má v současné době 5 kmenových pracovníků. V závislosti na objemu zpracovávaných zakázek se počet pracovníků flexibilně rozšiřuje. Atelier má stabilní okruh několika kooperujících inženýrských firem a 30 spolupracujících specialistů, najímaných a řízených v závislosti na jednotlivých projektech.

Firma není napojena na dodavatelské organizace a zaručuje klientům plnou loajalitu a ochranu jeho zájmů.

SPOLEČNÍCI FIRMY, HLAVNÍ ARCHITEKTI

doc. Ing.arch. Luboš Pata

SPŠ stavební Praha 1978-82, ČVUT FA Praha 1982-87 ŘŠV Praha 1987-89, PPÚ Praha 1989-90 soukromá praxe 1987-90 člen ustavujícího výboru České komory architektů 1991 člen České komory architektů autorizovaný architekt 0014 od 1992 předseda zkušební komise ČKA 1992- 95 člen Dozorčí rady České komory architektů 1995 - 97 jednatel Atelier PAK spol.s r.o. 1991-2010 jednatel Zlatý řez s.r.o. jednatel a hlavní architekt PATA & FRYDECKÝ architekti s.r.o. od 1998 vedoucí atelieru FA ČVUT Praha 2003 - 2013 praxe - 27 let, pedagogické praxe 10 let

Ing.arch. Václav Frydecký

ČVUT FA Praha 1982-87, Obchodní projekt Praha 1987-91, soukromá praxe 1987-98 odborný asistent FA ČVUT Praha 1992 – 2001 člen České komory architektů autorizovaný architekt 0213 od 1992 spolupracovník Atelier PAK s.r.o. 1992 - 98 jednatel a hlavní architekt PATA & FRYDECKÝ architekti s.r.o. od 1998 praxe - 27 let, pedagogické praxe 9 let

TÝM ATELIÉRU

dnes
ing.arch. Bára Medová

a dříve
ing.arch. Daniel Piecuch
ing.arch. Michaela Havlíčková
ing.arch. Tomáš Suchoň
ing.arch. Miroslav Ščudla
ing.arch. Kateřina Zajícová
ing.arch. Michaela Ondráčková
ing. arch. Petr Mužík
ing. arch. Jindřich Matějka
ing.arch. Jan Holna
Jana Vobořilová